Friday, May 21, 2010

An aistear sa lá

Bhuel, thiomaint Leon go dtí an diseart ard an lá eile. Iarr sé féin a cleachtadh ag scrudú. Mar sin, d'imigh muid ar turas ar an bóthar níos feadh chomh suas ansin.

Chuaigh muid ar dtuaisceart ar an bóthar mór tríd gCathair na hÁingeal ar dtús. Chuir sé tús maith ar an gnó. Shroic muid taobh an bhóthar níos ciúin an uair dar gcionn.

Chonaic muid bláthannaí leath bealaigh i gcoinne ansúid. Líon poipíní cluainte glas ag timpeall. Fuair muid lúipiní go socair ansin freisin ag imeall.

Mar sin féin, níor fanach bláthannaí léanaí níos fada. D'fhág muid dúiche fhiáin go tapaidh. I bhfaiteadh na súl, d'éirigh crainn na Iósua thart.

Go luath, tháinig muid go dtí an cathair Lanchain. D'ith ar bialann Indiach, "Draíocht Mhasala." D'aontaigh mo chlann go raibh suipéar níos blasta. Is bréa linnsa é, go cinnte.

Fhilleadh muid go cathair mór go sásta. Ar ndóigh, thiomaint mo bhean go ár bhaile anois. Léigh mé an leabhar nua faoi 'an éirí amach ar feadh Luan Cásca' le Fearghal Mag Fhearaigh sa idirlinn. Dhún an aístear sa lá go suaimhneas.

P.S. Bhí maith liom an radharc seo os cionn go leor nuair thiomáineadh sé triu. D'imiodh sé thart an luas. Tá sé in aice leis an sráidbhaile na Neenach i bPointí Triaracha. B'fhéidir, ar mbeadh go raibh ro-dhóchasach anois ag péinteailte suas ansin?

Grianghraf le Rutabegabunny@flickr.com: "Underrated".

A daytime journey.

Well, Leo drove to the high desert the other day. He himself wanted to practice for the exam. Therefore, he went off on an outing on the emptier road as up there.

We went northwards on the highway through Los Angeles at the beginning. It put a good start to the business. We reached the side road quieter an hour after.

We saw flowers halfway up the slopes. Poppies filled green meadows around. We found lupines calmly surrounding there too.

All the same, wildflowers did not last for very long. We left untamed country quickly. All of a sudden, Joshua trees rose up all about.

Soon, we came to the city of Lancaster. We ate at an Indian restaurant, "Masala Magic." My family agreed that it was a very tasty supper. We ourselves loved it, for sure.

We returned to the big city satisfied. Of course, my wife drove to our home now. I read a new book meanwhile about the Easter Rising by Fearghal McGarry. We closed the outing that day peacefully.

P.S. I liked this sight a lot as Leo had driven by. He sped past it. It's near the village of Neenach in Three Points. Perhaps, it'd be too optimistic now as painted up there?

Photo by Rutabegabunny@flickr.com: "Underrated".

No comments: