Sunday, December 13, 2009

Tagann Ailín, aríst

Iarr muid a cur cuairt go hAilín le déanaí. Níl ábalta muid go luath mar go raibh contúirt na fhlíu muice ina príosún. Mar sin, d'fhán muid a dul arís.

Cinneadh muid ar h-am do ag feiceáil é inniu. Beidh sé an dara lá na Hanukkah. Rinne muid plean a leagan amach a tiomaint go Tehachapi Dé Domhnaigh seo.

Anois, chuala muid droch-sceál díotsa. Scríobh Ailín dúinn ní mbeidh seans nua a imeacht a buail leis seisean féin. Bíonn ráigh deilgneach ansin.

Caith áitritheoirí a mbíonn ar coraintín ansiúd. Is carcair níos mo; is príosún fuar ann. Tá aimsir is glasfuar i gCalifoirnea Thuas an tseactaine seo caite.

Tá dóchas againnsa go mbeidh ag rá leis Ailín gan mhoill. D'inis mo bhean a tí inné faoi tarlú ag fás leis bia níos bochtaigh. Bíonn gearrthachaí búiste stáit againn go leor i mbliana.

Bhí súim agam a foghlaim go bhfuil faoi an ábhar seo go leor. Tá ár Stat Órga ar an gcuid is fearr ar Stáit Aontaithe faoi ag caith chuig príosúin. Mar sin féin, tosaíonn Califoirnea a bheith air ar stáit is measa ag caitheamh chuig scoileannaí.

Gheobhaidh muid breith do bhéil féin ag imeacht le breacadh an lae i bhfad i aimsire. D'fheachfaimis go dtuga muid ár cairdeas uair eile. Ach, ní mbéidh ar aghaidh fósta, Dé Domhnaigh seo anseo.

Tugann muid ár bheannacht chuig Ailín agus cimí eile. B'fhéidir, beidh sé ag sneachta ann; tá feic go hannamh ann. Fanann siad in aice leis an diseart ard ar feadh an tréimshe seo na Hanukkah agus Nollaig agus grianstad geimhridh. Agus caithfidh cimí ag fanacht níos fada.

Waiting for Alan again.

We wanted to pay a visit to Alan lately. We were unable before since there was a danger of the swine flu in prison. Therefore, we waited to go again.

We arranged a time to see him today. It's the second day of Hannukkah. We made a plan to drive to Tehachapi this Sunday.

Now, we heard bad news from himself. Alan wrote to us that there will not be a new chance to meet with himself. There's an outbreak of chickenpox there.

The inmates must be under quarantine over there. The jail's very large; the prison's cold there. The weather's chillier in Southern California this past week.

We have hope to speak with Alan soon. My wife yesterday tells about happenings growing with worsening food in jails. Cuts in our state budget are many this year.

It was interesting for me to learn more about this matter. Our Golden State ranks among the best of the United States concerning spending for prisons. All the same, California ranks among the states worst in spending on schools.

We will get our wish to go off at the break of day in awhile. We should seek to be bringing to Alan our friendship once more. But, it will not be in person yet, this Sunday here.

We give our good wishes to Alan and the other prisoners up near the high desert. Perhaps it is snowing; it's a rare sight there. They stay there during this season of Christmas and Hanukkah and the solstice of winter. And they must wait longer.

Ghriangraf/Photo: Ag sneachta ina Ghleann na hAntalóp/Snowing in Antelope Valley.". 18 Nollaig/December 2008.

No comments: